สมัครฟรี! สมาชิกประเภท Nok Kids และ Nok Baby
         โครงการนกแฟนคลับเชิญ
น้องๆอายุไม่เกิน 12 ปี สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ กับการเป็นสมาชิกประเภทนกคิดส์ และนกเบบี้ ที่จะทำให้ทุกเที่ยวบินของน้องๆและครอบครัวพิเศษกว่าเดิม

สิทธิประโยชน์สมาชิก Nok Baby สำหรับน้องๆที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี    

     1. รับน้ำหนักกระเป๋าฟรี 5 กิโลกรัม
     2. แถวเช็คอินพิเศษเฉพาะนกคิดส์คลับ
     3. สิทธิพิเศษมากมายจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ***

สิทธิประโยชน์สมาชิก Nok Kids สำหรับน้องๆอายุ 2 – 12 ปี
     1. รับน้ำหนักกระเป๋า ฟรี 5 กิโลกรัม
     2. แถวเช็คอินพิเศษเฉพาะนกคิดส์คลับ
     3. สะสม Nok Point แลกรับฟรีของรางวัลสุดพิเศษจากโครงการฯ*
     4. บินฟรี 1 เที่ยว เมื่อสะสม Nok Point ครบตั้งแต่ 7,500 คะแนน**
     5. สิทธิพิเศษมากมายจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ***

*ของรางวัลเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการฯกำหนดในแต่ละช่วงเวลา
**ตั๋วเครื่องบินยังไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าภาษีต่างๆ เมื่อทำการแลกรับตั๋ว สมาชิกจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว
***สิทธิพิเศษจากพาร์ทเนอร์ของโครงการฯในแต่ละช่วงเวลาที่โครงการประกาศ


เกี่ยวกับโครงการนกแฟนคลับ ประเภท Nok Kids และ Nok Baby
      ที่นกแอร์ ทุกรอยยิ้มสำคัญกับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รอยยิ้มของเด็กๆที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆระหว่างสมาชิกในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกัน
      โครงการสมาชิกนกคิดส์คลับจึงเกิดขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความสุข ความทรงจำที่ดีให้กับเด็กๆในทุกประสบการณ์การเดินทาง ภายใต้แนวคิด “เด็กสนุก ผู้ใหญ่สบาย ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่ายกับนกคิดส์คลับ” ด้วยสิทธิประโยชน์ดังนี้

สิทธิประโยชน์สมาชิก Nok Baby สำหรับน้องๆที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์
1. รับน้ำหนักกระเป๋า ฟรี 5 กิโลกรัม
2. แถวเช็คอินพิเศษ
เฉพาะนกคิดส์คลับ
3. สิทธิพิเศษมากมายจากร้านค้า
ที่เข้าร่วมโครงการฯ***

สิทธิประโยชน์สมาชิก Nok Kids สำหรับน้องๆที่มีอายุตั้งแต่ 2-12 ปี
1. รับน้ำหนักกระเป๋า ฟรี 5 กิโลกรัม
2. แถวเช็คอินพิเศษ
เฉพาะนกคิดส์คลับ
3. สะสม Nok Point แลกรับฟรีของรางวัลสุดพิเศษจากโครงการฯ*
4. บินฟรี 1 เที่ยว เมื่อสะสม Nok Point ครบตั้งแต่ 7,500 คะแนน**
5. สิทธิพิเศษมากมายจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ***

*ของรางวัลเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการฯกำหนดในแต่ละช่วงเวลา
**ตั๋วเครื่องบินยังไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าภาษีต่างๆ เมื่อทำการแลกรับตั๋ว สมาชิกจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว
***สิทธิพิเศษจากพาร์ทเนอร์ของโครงการฯในแต่ละช่วงเวลาที่โครงการประกาศ

บัตรสมาชิก Nok Baby

                       

บัตรสมาชิก Nok Kids

ช่องทางสมัครสมาชิกนกคิดส์ และนกเบบี้
น้องๆอายุระหว่าง 0 – 12 ปี สามารถสมัครสมาชิกนกคิดส์คลับได้ฟรี ผ่านเวบไซต์ www.nokfanclub.com/nokkidsclub

เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์
เงื่อนไขการแลกเที่ยวบิน
1. ตารางการแลกตั๋วเครื่องบินสมาชิกนกคิดส์คลับ

*หมายถึงการเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาล และวันเดินทางพิเศษตามประกาศของสายการบิน สมาชิกจะต้องชำระเพิ่ม 500 บาท
2.  สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินให้ผู้อื่นได้
3.  ตั๋วเครื่องบินยังไม่รวมค่าธรรมเนียม และภาษีต่างๆ
4.  ตั๋วเครื่องบินสามารถจองที่นั่งในเที่ยวบินที่เปิดให้บริการในชั้นประหยัด และชั้น Nok Flexi ขึ้นอยู่กับความต้องการของสมาชิก และ คะแนะสะสมต้องมีเพียงพอกับข้อกำหนดการแลกเที่ยวบิน และ มีที่นั่งให้บริการ ณ ช่วงเวลานั้นเท่านั้น
5.  สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์แลกตั๋วและระบุที่นั่งได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกนกคิดส์คลับ โทร.1318 กด 8 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
6.  สมาชิกจะต้องทำการจองตั๋วเครื่องบิน ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
7.  สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้อย่างช้าที่สุด ก่อนกำหนดการเดินทาง 7 วันผ่านศูนย์บริการสมาชิกนกคิดส์คลับ โทร.1318 กด 8 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 735 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วต่อผู้โดยสารต่อรายการ) และส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่บัตรโดยสารลดลง
8.  ตั๋วเครื่องบินที่เกิดจากการแลกเที่ยวบิน ไม่สามารถทำการยกเลิกและ/หรือคืนเงินได้
9.  โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่มีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์จากพาร์ตเนอร์ของโครงการฯ
     
สิทธิพิเศษจากพาร์ตเนอร์ของโครงการฯในแต่ละช่วงเวลาที่โครงการประกาศ

Nok Point
     
Nok Point คือคะแนนสะสมที่เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกมีการเดินทางกับสายการบินนกแอร์ตามที่โครงการสมาชิกนกคิดส์คลับกำหนดโดยทุกๆ5 บาทของราคาตั๋วโดยสารสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม1 คะแนน (ราคาตั๋วโดยสารไม่รวม Payment Fee, Processing Fee และ Call Center Fee) ซึ่งการคำนวณจะแสดงเป็นจำนวนเต็มเสมอถ้าค่าที่ได้เป็นทศนิยมจะปัดลงเป็นจำนวนเต็มทุกครั้งเช่นค่าตั๋วโดยสาร 3,203 บาท หารด้วย 5 สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม 640 คะแนน
     Nok Point จะมีอายุ12 เดือนนับจากเดือนที่คะแนนเข้าโดยจะหมดอายุทุกวันสุดท้ายของเดือนนั้นในปีถัดไปซึ่ง Nok Point ที่หมดอายุถือว่าเป็นโมฆะและจะถูกลบออกจากบัญชีสะสมของสมาชิก